Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach

W dzisiejszych czasach wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli jest niezwykle istotne. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach to miejsce, które od lat spełnia te potrzeby, oferując pomoc tym, którzy tego potrzebują.

Historia poradni sięga 1 września 1969 roku, kiedy to rozpoczęła swoją nieprzerwaną działalność. Od tamtej pory, centrum stało się przystanią dla dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy napotykają trudności w procesie wychowania i nauczania.

Misja

Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach jest tworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska, w którym każdy może liczyć na pomoc. To miejsce, gdzie nie ocenia się problemów, lecz słucha się uważnie potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli. W centrum podejście do każdej osoby jest indywidualne, a eksperci z zaangażowaniem pomagają w znalezieniu najlepszych rozwiązań dla każdej trudnej sytuacji.

Zakres pomocy

Wspierając rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach oferuje bezpłatne usługi, takie jak diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie, prowadzenie terapii, udzielanie porad, konsultacje, a także działania profilaktyczne i interwencyjne. Pomoc udzielana jest dzieciom od urodzenia aż do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Pracownicy poradni to kompetentne, rzetelne osoby, które nieustannie podnoszą swoje umiejętności, są otwarte i życzliwe. Dążą do tworzenia przyjaznego środowiska, współpracują z rodzicami i nauczycielami, aby jak najlepiej pomóc dzieciom w ich rozwoju. To praca pełna pasji, wymagająca, lecz przynosząca wiele satysfakcji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach nie ogranicza się jedynie do swojej siedziby, ale także współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Lubelskiego. W szkołach i przedszkolach prowadzą zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rozwijające ich kompetencje społeczne, umiejętności uczenia się, koncentrację uwagi, a także zapobiegające zaburzeniom zachowania i uzależnieniom. Dla nauczycieli i rodziców organizowane są spotkania informacyjne oraz warsztaty na różne tematy, które pomagają im w rozwiązywaniu codziennych wyzwań związanych z wychowaniem i nauczaniem dzieci. Dzięki bliskiej współpracy z placówkami oświatowymi, eksperci z Poradni mogą lepiej zrozumieć środowisko ucznia i skuteczniej udzielać wsparcia.

W dobie rosnącego stresu, niepewności i wyzwań, jakie stawiają przed nami współczesne czasy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach odgrywa kluczową rolę w życiu lokalnej społeczności. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu swojego personelu, poradnia stawia sobie za cel nie tylko pomoc w trudnych sytuacjach, ale również wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz wzmacnianie relacji między dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce
tel./fax 81 517 27 78

Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach
poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00

  • Oferuje wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli
  • Przyjazne, bezpieczne środowisko, które zapewnia indywidualne podejście do każdej osoby
  • Darmowe usługi, w tym diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie, terapie, porady, konsultacje oraz działania profilaktyczne i interwencyjne
  • Pomoc dla dzieci od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej
  • Współpraca z placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Lubelskiego
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rozwijające kompetencje społeczne, umiejętności uczenia się i koncentrację uwagi
  • Spotkania informacyjne i warsztaty dla rodziców i nauczycieli
  • Kompetentny, zaangażowany i życzliwy personel
  • Misja wspierania harmonijnego rozwoju dzieci oraz budowania relacji między dziećmi, rodzicami i nauczycielami